چاپ مقاله در مجموعه ی Emerald

به لطف خدا یکی از مقالات مستخرج از رساله دکتری ام در شماره ی ۲ از سال بیستم مجله ی Journal of Applied Accounting Research از مجموعه مجلات پایگاه Emerald انگلستان به چاپ رسید.

از استاد راهنمای عزیزم آقای دکتر داریوش فروغی و از استاد مشاور ارجمندم آقای دکتر غلامحسین کیانی که در به نتیجه رسیدن رساله دکتری و مقاله ی مذکور ، راهنمای بنده بودند صمیمانه سپاسگزارم.

برای هدایت شدن به صفحه ی دانلود مقاله «اینجا» کلیک کنید.

برای هدایت شدن به صفحه ی امتیازهای مجله «اینجا» کلیک کنید.

در ادامه تصویر صفحه ی اول مقاله ارائه شده است: