کارشناسی ارشد حسابداری

معرفي منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته حسابداری:

الف – حسابداري مالي :

منابع اصلي :
 1. مروري جامع بر حسابداري مالي – دكتر نوروش ، دكتر مهراني – جلد اول و دوم
 2. ۲۰۰۰ سوال چهار گزينه اي حسابداري مالي و استاندارد هاي حسابداري – دکتر کرمی و همکاران
ساير منابع :
 • کتاب حسابداری مالی مدرسان شریف
 • آزمون­های حسابدار رسمی سال های اخیر

ب – حسابداري صنعتي :

منابع اصلي :
 1. مروري جامع بر حسابداري صنعتي – دكتر نوروش ، دكتر مهراني
 2. ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای حسابداری صنعتی – دکتر کرمی و همکاران
ساير منابع :
 • کتاب حسابداری صنعتی مدرسان شریف
 • حسابداري صنعتي – دكتر محمد قسيم عثماني – جلد اول
 • آزمون­های حسابدار رسمی سال های اخیر

 ج – حسابرسي :

منابع اصلي :
 1. مروری جامع بر حسابرسی – دکتر نوروش – دکتر کرمی
 2. ۲۰۰۰ سوال چهارگزينه اي حسابرسي و استانداردهاي حسابرسي – دکتر کرمی و همکاران
 3. استانداردهاي حسابرسي ايران – سازمان حسابرسي – نشريه ۱۲۴ (با تأکید بر استانداردهای تجدید نظر شده مثل استاندارد گزارشگری)
ساير منابع :
 • آزمون­های حسابدار رسمی سال های اخیر

د – رياضي و آمار :

منابع اصلي :
 1. رياضيات و كاربرد آن در حسابداري ، مديريت و اقتصاد – هادي رنجبران
(در صورتی که دیپلم شما علوم انسانی است و از نظر پایه ی درس ریاضی ضعیف هستید باید قبل از مراجعه به کتاب فوق، یکی از کتاب های با عنوان “ریاضی عمومی” یا “ریاضی پایه” را مطالعه کنید. کتاب فوق از نظر درس، ضعیف است اما تست های تالیفی و مفهومی خوبی دارد).
 1. آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین – محسن طورانی
 ساير منابع :
 • کتاب ریاضی و آمار مدرسان شریف
 • آمار کاربردی در حسابداری و مدیریت و اقتصاد – محسن راد

ه – زبان :

منابع اصلي :
 1. زبان عمومی: ۵۰۴ واژه كاملا ضروري – رضا دانشوري
 2. کتاب ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
 3. کتاب READING FOR TOEFL FLASH
 4. کتاب تخصصی عبدالرضا تالانه
ساير منابع :
 • زبان تخصصی: زبان تخصصي حسابداري – داوود اقوامي – جلد اول و دوم – انتشارات سمت
نکته اول) در صورتی که با کمبود وقت مواجه هستید و یا تسلط روی مطالب تخصصی برای شما مشکل است، بیشتر وقتتان را روی حسابرسی، ریاضی و زبان بگذارید.
 نکته دوم)  در صورتی که به هر دلیل، مطالعه  همه منابع برای شما میسر نیست، در هر ماده درسی به منابعی که ابتدا به آن اشاره شده رجوع کنید. سعی شده است منابع به ترتیب اهمیت نوشته شوند.
موفق و سربلند باشید.