مشاهیر ایرانی

رزومه کلیه مشاهیر از نمایشگاه «مشاهیر حسابداری» که در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در دانشگاه تهران (۱۳۹۴) برگزار شد استخراج شده است.

با کلیک بر روی گزینه «دریافت» در روبروی نام هر شخص، خلاصه ای از روزمه او و خدماتی که به رشته حسابداری داشته است را دریافت نمایید.

 

۱

اسماعیل عرفانی

دریافت

۱۰  دکتر محسن دستگیر  دریافت

۲

سید حسن سجادی نژاد

دریافت

۱۱  دکتر مصطفی علی مدد  دریافت

۳

دکتر عزیز نبوی

دریافت

۱۲  دکتر رضا شباهنگ  دریافت

۴

دکتر فضل الله اکبری

دریافت

۱۳  دکتر امید پورحیدری  دریافت

۵

علی اصغر آموخته

دریافت

۱۴  دکتر احمد احمدپور  دریافت

۶

دکتر علی وثوق

دریافت

۱۵  دکتر جعفر باباجانی  دریافت

۷

دکتر علی ثقفی

دریافت

۱۶  دکتر رضوان حجازی  دریافت
۸  دکتر محمد نمازی   دریافت ۱۷  دکتر ویدا مجتهدزاده  دریافت
۹  دکتر ایرج نوروش  دریافت ۱۸  دکتر سید حسین سجادی  دریافت