کارشناسی ارشد مدیریت مالی

معرفي منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته حسابداری

با مشورت با رتبه ۶ کنکور مدیریت مالی ۱۳۹۷ و رتبه ۸ کنکور مدیریت مالی ۱۳۹۸ (هر دو از دانشگاه اصفهان)

 • استرتژی مطالعاتی :

کنکور رشته مدیریت دارای ۶ گرایش در قالب یک دفترچه سوال واحد است که داوطلبان هر گرایش باید تنها به سوالات دروسی پاسخگو باشند که برای گرایش آنها دارای ضریب است.به عنوان مثال دروس تحقیق در عملیات و بازاریابی که به ترتیب دارای ضرایب ۳ و ۴ برای گرایش بازرگانی هستند در گرایش مالی دارای ضریب صفر بوده و لذا داوطلب این گرایش نیازی به پاسخگویی به سوالات این درس ندارد.
سوالات مربوط به گرایش مالی در قالب ۸ درس و ۱۶۰ سوال طرح میگردد و بدون شک پاسخگویی به این تعداد از سوالات(که نزدیک به ۸۰ سوال آن نیز محاسباتی میباشد)در مدت زمان ۱۵۰ دقیقه تقریبا امر محالی است و لازم میباشد تا دانشجو پیش از آغاز پروسه مطالعاتی و با توجه به توانایی خود در دروس محاسباتی، اقدام به تعیین استراتژی مطالعاتی و حذف برخی از دروس عمومی مشترک بین گرایش ها نماید.
در مجموع دروس ضریب ۴ (الزامی) شامل دروس مدیریت مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری و حسابداری مالی و صنعتی(در قالب یک درس)
دروس ضریب ۳ (مهم) شامل ریاضی و آمار و اقتصاد خرد و کلان ( در قالب یک درس)
و دروس ضریب ۲ ( عمومی بین گرایش ها) شامل دروس زبان ، مدیریت از دیدگاه اسلام و تئوری مدیریت می باشد.
 • منابع:

الف : مدیریت مالی

منابع اصلی:
۱-مدیریت مالی نوین-استفان راس
۲-آموزش گام به گام مدیریت مالی-دکتر رضا مناجاتی
۳- ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای مدیریت مالی-دکتر مناجاتی ، دکتر گرجی آرا
سایر منابع :
 • مدیریت مالی انتشارات مدرسان شریف
 • مدیریت مالی- دکتر رضا تهرانی

ب:مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

منابع اصلی:
 • مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک – دکتر محمد گرجی آرا
 • ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک – همان
سایر منابع :
 • مدیریت سرمایه گذاری و ریسک- سهیل ذوقی- انتشارات مدرسان شریف

ج:حسابداری مالی و صنعتی

منابع اصلی:
 • مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی-دکتر نوروش ، دکتر کرمی (تک جلد)
 • ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و صنعتی – دکتر کرمی
سایر منابع :
 • حسابداری مالی و صنعتی انتشارات مدرسان شریف

د: اقتصاد خرد و کلان

منابع اصلی:
 • اقتصاد خرد ویژه داوطلبان کنکور مدیریت و صنایع – دکتر محسن نظری
 • اقتصاد کلان ویژه داوطلبان کنکور مدیریت و صنایع- دکتر محسن نظری
سایر منابع :
 • اقتصاد خرد و کلان ویژه داوطلبان کنکور مدیریت مدرسان شریف ( تک جلد)
 • ۲۰۰۰ سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد- دکتر محسن نظری
 • ۲۰۰۰ سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان- دکتر محسن نظری

 ه: ریاضی و آمار

منابع اصلی:
 • ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری،مدیریت و اقتصاد – هادی رنجبران
 • آمار و احتمال – محسن طورانی
سایر منابع:
 • ریاضیات عمومی انتشارات مدرسان شریف
 • ریاضیات عمومی – امید محمودیان

و: مدیریت از دیدگاه اسلام

منابع اصلی:
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – سید محمد مقیمی
سایر منابع:
 • اصول و مبانی مدیریت اسلام مدرسان شریف
 • مروری بر اصول و مبانی مدیریت اسلام – علی احسانی

ز: زبان عمومی و تخصصی

 • زبان زیر ذره بین- هادی جهانشاهی ، الناز یوسف زاده
 • زبان تخصصی مدیریت – ناصرزاده

ح: تئوری مدیریت

تئوری مدیریت- جلیلیان ، سید جوادین
موفق باشید.