مشاهیر خارجی

رزومه کلیه مشاهیر از نمایشگاه «مشاهیر حسابداری» که در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در دانشگاه تهران (۱۳۹۴) برگزار شد استخراج شده است.

با کلیک بر روی گزینه «دریافت» در روبروی نام هر شخص، خلاصه ای از روزمه او و خدماتی که به رشته حسابداری داشته است را دریافت نمایید.

۱

ویلیام هنری بیور

دریافت

۱۱

دریافت

۲

ویلیام جوزف واتر

دریافت

۱۲

دریافت

۳

چارلز لیتلتون

دریافت

۱۳

دریافت

۴

ویلیام ویگر کوپر

دریافت

۱۴

دریافت

۵

چارلز توماس هورنگرن

دریافت

۱۵ دریافت

۶

یوجی ایجیری

دریافت

۱۶ دریافت

۷

رابرت ساموئل کاپلان

دریافت

۱۷ دریافت

۸

جول استانلی دمسکی

دریافت

۱۸ دریافت

۹

ریموند جان چمبرز

دریافت

۱۹ دریافت

۱۰

دیوید سالومونز

دریافت

۲۰ دریافت