کارگاه آشنایی با روش های آماری و اقتصادسنجی در پژوهش های حسابداری و مالی

با سلام خدمت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری و مالی اخیراً با همکاری مؤسسه آموزش عالی «فن آوران حکیم» اقدام به برگزاری کارگاهی به منظور آشنایی پژوهشگران حسابداری با […]