جامعه شناسی

کلیه کتاب ها را شخصاً مطالعه کرده ام.

برای دریافت شرح مختصری از کتاب روی گزینه «دریافت» کلیک کنید.

فرهنگ تفسیری ایسم ها

محمد حاجی زاده دریافت
جامعه شناسی نخبه کُشی علی رضاقلی

 دریافت

نقش روشنفکر ادوارد سعید دریافت