آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده – دانشگاه اصفهان

نشست های هفته ی پژوهش در آخرین هفته ی آذرماه هر سال برگزار می شود. در دانشگاه اصفهان نیز هفته پژوهش در آخرین هفته آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد. تشکر از معاونت پژوهشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد بابت انتخاب حقیر بعنوان پژوهشگر برتر گروه حسابداری دانشگاه اصفهان.