جلسه دفاع از رساله دکتری

به لطف خداوند متعال، جلسه دفاع از رساله دکتری بنده، در تاریخ 5 اسفند ماه 1396 برگزار شد. از همه دوستان، همکاران، دانشجویان و اعضای...