چاپ مقاله در مجله Evaluation and Program Planning

به لطف خدا و همکاری دوستان موفق به چاپ مقاله در حوزه حسابداری مدیریت و با موضوع کارت ارزیابی متوازن در مجله Evaluation and Program Planning از مجموعه مجلات Science Direct شویم. در مسیر آماده سازی و چاپ این مقاله از دوست و همکار ارجمندم آقای دکتر فرجی بسیار آموختم. از ایشان نهایت تشکر و قدردانی را داشته و برای ایشان و دکتر ایزدپور و آقای دولت زارعی از خداوند سلامتی و موفقیت روز افزون خواستارم.

برای هدایت شدن به صفحه ی دانلود مقاله «اینجا» کلیک کنید.

برای هدایت شدن به صفحه ی امتیازهای مجله «اینجا» کلیک کنید.

در ادامه تصویر صفحه ی اول مقاله ارائه شده است: